Om os

- en aktiv medspiller i integrationsindsatsen
Silkeborg Kommune oprettede et integrationsråd i 1999. Siden har integrationsrådet været involveret i mange af beslutningerne, som vedrører integrationen af etniske grupper i Silkeborg Kommune.

Integrationsrådet i Silkeborg er et rådgivende og vejledende råd i spørgsmål om integration, uddannelse, beskæftigelse mv. Derudover varetager integrationsrådet de etniske minoriteters interesser i kommunen. 

Valgperioden følger valgperioden for Silkeborg byråd. Integrationsrådet i Silkeborg består af 8 medlemmer som er udpeget efter nedenstående fordeling :

2 medlemmer udpeget af byrådet
1 medlem indstillet af boligforeningerne
1 medlem indstillet af LO
1 medlem indstillet af skolebestyrelserne
1 medlem indstillet af den institution, der driver sprogskoleaktiviteterne i Silkeborg kommune
1 medlem indstillet af FrivilligCentret

Derudover et antal borgere som er bosat i Silkeborg Kommune. Uanset baggrund og herkomst.

Medlemmerne er valgt eller udpeget for fire år.

Integrationsrådet afholder ca. 4 møder om året.