Valg til Integrationsrådet

21 frivillige brændte for at blive en aktiv medspiller i integrationsindsatsen, - De stillede op til Integrationsrådet.
De kan nu være med til, at fremme en god og effektiv integration som er til gavn for alle borgere i kommunen

Billede af uddelingskampagne

Opstillings og valgmødet foregik onsdag den 18. februar i Medborgerhuset.

21 borgere bosiddende i Silkeborg Kommune og med interesse for integrationsindsatsen mødte op og er nu med i det nye Integrationsråd.

Hvad laver Integrationsrådet?

Integrationsrådet i Silkeborg er et rådgivende og vejledende råd i spørgsmål om bl.a. integration, uddannelse og beskæftigelse. Derudover har Integrationsrådet fokus på at igangsætte initiativer der synliggør og fremmer de etniske minoriteters interesser i kommunen.

Integrationsrådet arbejder med emner som :
• 2-sprogede førskolebørn
• Skoletilbud for tosprogede elever
• Dansk for voksne udlændinge
• Etniske minoriteter på arbejdsmarkedet
• Kommunens politik for etniske mindretal
• Integrationscafé