Møder og referater

Her kan du finde mødedatoer og referater fra tidligere møder.

I 2017 mødes Integrationsudvalget på følgende datoer og du kan læse referaterne her:

        22. februar 
        16. maj  
        23. august 
        23.oktober ( fællesmøde med Arbejdsmarkedsudvalget )
        13.december

 

 

Referater fra 2016